Uslovi korišćenja

Opšti uslovi korišćenja aplikacija (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju odnose između vlasnika autorskih prava aplikacija na jednoj strani i korisnika i pretplatnika na drugoj strani, kao i uslove korišćenja aplikacija.

Vlasnik autorskih prava i izvornog koda aplikacija je preduzeće YuTeam Software doo, Koče Kolarova 29, 23000 Zrenjanin. U nastavku su osnovni podaci pravnog lica:

 • Naziv pravnog lica: YuTeam Software doo
 • Adresa: Koče Kolarova 29, 23000 Zrenjanin
 • Pib: 103372536
 • Mat. br: 08814058
 • Šif del: 6201 - računarsko programiranje
 • Tel: +381 (0) 23 510 986
 • Mob: +381 (0) 62 880 14 16
 • Email: office@yuteam.co.rs
 • Web: www.yuteam.co.rs

Svaki korisnik može koristiti aplikacije u skladu sa Opštim uslovima. Neovlašćeno korišćenje aplikacija ili korišćenje u suprotnosti sa Opštim uslovima smatra se kršenjem autorskih prava YuTeam Software-a, kao i krivičnim delom (na osnovu Krivičnog zakona Republike Srbije).

1. Tremini (izrazi) upotrebljeni u ovim Opštim uslovima imaju sledeće značenje:

 • Korisnik je fizičko ili pravno lice u aplikaciju ili u portal za zakup licenci prijavljuje svojim korisničkim imenom i šifrom. Korisnik prihvata opšte uslove i koristi aplikacije u poslovne svrhe ili u obrazovne svrhe, u skladu sa uputstvom.
 • Licenca daje pravo korišćenja aplikacije za istovremenog korisnika, a prema ograničenjima koje određuje vrsta licence i Opšti uslovi.
 • Vrsta licence (plan, paket) je izbor određenih funkcionalnosti aplikacije, kao i period korišćenja aplikacije.
 • Korisnik prihvatanjem opštih uslova sklapa sa YuTeam Software-om licencni ugovor i obavezuje se na plaćanje licencnine (prava korišćenja) kako je definisano u nastavku.
 • Korsinik nije u obavezi da plati licencninu ukoliko koristi probnu verziju aplikacije. Tek nakon isteka probnog perioda, korsnika ima mogućnost da nastavi korišćenje uz obavezu plaćanja licencnine.
 • Licencnina je iznos koji Korisnik mora plaćati za korišćenje aplikacije.

2. Autorska prava

 • 2.1. YuTeam Software je vlasnik svih aplikacija za koje je omogućena kupovina licenci. Sve aplikacije su registrivane i zaštićene u Zavodu za intelektualnu svojinu.
 • 2.2. Svako neovlaščeno kopiranje aplikacije smatraće se kršenjem autorskih prava koje je YuTeam Software stekao.
 • 2.3. Svako neovlašćeno kopiranje ili izmena programskog koda i/ili baze podataka, takođe se svrstava u krivično delo i YuTeam Software ima pravo da se pozove na Krivični Zakon Rebuplike Srbije u slučaju spora.
 • 2.4. Prihvatanjem Opštih usloa Korisnik stiče pravo da koristi aplikacije u skladu sa Opštim uslovima i uslovima licence.

3. Obaveze korisnika

 • 3.1. Korisnik je pre korišćenja sistema za kupovinu licenci dužan da prihvati Opšte uslove.
 • 3.2. Pre korišćenja sistema za zakup licenci Korisnik je dužan da izvede posupak registracije za aplikaciju za koju vrši zakup licence. Postupkom registracije korisnik se identifikuje i prihvata Opšte uslove odabrane aplikacije.

4. Sklapanje licencnog ugovora i korišćenje licence

 • 4.1. Licencni ugovor je sklopljen kada Korisnik izabere aplikaciju, Vrstu licence, prihvati Opšte uslove i izvrši plaćanje.
 • 4.2. Uz sklopljen licencni ugovor sa YuTeam Software-om Korisnik stiče pravo na Licencu.

5. Izjava o PDV-u

 • 5.1. Sve cene na sajtu prikazane su u dinarima (RSD) sa uračunatim PDV-om. Na zakup usluga, odnosno licenci koje su predmet ovog sajta obračunava se PDV po opštoj stopi od 20%.

6. Izjava o konverziji

 • Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije - dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala na razumevanju.

7. Zaštita privatnosti korisnika

 • U ime YuTeam Software doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izvbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi zaposleni u YuTeam Software doo odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
 • YuTeam Software doo se obavezuje da prikupljene lične podatke korisnika neće proslediti trećim osobama, bez prethodne njegove saglasnosti.

8. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

 • Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
 • Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

9. Reklamacije i povraćaj sredstava

 • Kupovina je situaciona i individualna, pa se mogu dogoditi slučajevi gde će kupac od prodavca tražiti povraćaj novčanih sredstava iz više razloga. Zakon to omogućava kupcima i određenom roku.
 • Korisnik može reklamirati račun za licencu u roku od 8 dana od datum izdavanja računa. Reklamaciju je neophodno prijaviti korisničkoj podršci putem email-a podrska@yuteam.co.rs. YuTeam Software će na reklamaciju odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana.
 • Povraćaj novčanih sredstava može se izvršiti najviše u visini jedne mesečne pretplate za odgovarajuću licencu.

10. Način povraćaja novčanih sredstava

 • U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, YuTeam Software doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
 • U slučaju da je zahtevan povraćaj sredstava za uplatu koja je izvršena virmanskim putem, sredstva će biti vraćena na račun sa kojeg je uplata izvršena, a u dogovoru sa kupcem.
 • U slučaje da je zahtevan povraćaj sredstava za uplatu koja je izvršena putem opšte uplatnice od strane fizičkog lica, sredstva će biti vraćena na osnovu dogovora sa kupcem.