Reklamacije i povraćaj novca

Kupovina je situaciona i individualna, pa se mogu dogoditi slučajevi gde će kupac od nas tražiti povraćaj novca iz više razloga. Zakon to omogućava kupcima u određenom roku.

Korisnik može reklamirati račun za licencu u roku od 8 dana od datum izdavanja računa. Reklamaciju je neophodno prijaviti korisničkoj podršci putem email-a. YuTeam Software će na reklamaciju odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana.

Povraćaj novca može se izvršiti najviše u visini jedne mesečne pretplate za odgovarajuću licencu.

Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, YuTeam Software doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju da je zahtevan povraćaj sredstava za uplatu koja je izvršena virmanskim putem, sredstva će biti vraćena na račun sa kojeg je uplata izvršena, a u dogovoru sa kupcem.

U slučaju da je zahtevan povraćaj sredstava za uplatu koja je izvršena putem opšte uplatnice od strane fizičkog lica, sredstva će biti vraćena na osnovu dogovora sa kupcem.