Načini plaćanja i način aktiviranja licence

Kupac može obaviti plaćanje na tri načina:

  • Uplatnicom, na šalteru pošte, poslovnih banaka ili nekom drugom mestu za platni promet
  • Elektronski (on-line), platnom karticom
  • Virmanski, putem predračuna

Odabir načina plaćanje se vrši na početnoj stranici nakon što se odabere softver, plan i period za koji se vrši kupovina licence. Kompletno uputstvo za poručivanje možete pronaći na sledećem linku: Uputstvo za poručivanje.

Uplata uplatnicom

Uplatnicom mogu plaćati kako fizička, tako i pravna lica.

Nakon što kupac izvrši uplatu za odabrani paket usluga i određeni period, potrebno je da YuTeam Software potvrdi uplatu uvidom u izvod banke. Nakon potvrde uplate, YuTeam Software se obavezuje da u roku od najviše 3 radna dana aktivira licencu korisniku. Licenca se aktivira od prvog sledećeg dana nakon isteka besplatnog probnog perioda ili od prvog sledećeg dana nakon isteka prethodne licence, iako se uplata može izvršiti i ranije.

Korisniku se šalje obaveštenje u vidu email poruke da je uplata uspešno povtvrđena i da je odgovarajuća licena aktivirana na određeni period, a u zavisnosti od odabranog paketa i perioda važenja licence (mesečna ili godišnja licenca).

Uputstvo za poručivanje i plaćanje uplatnicom možete pronaći na sledećem linku: Upustvo za poručivanjei plaćanje uplatnicom

Uplata platnom karticom (online)

Platnom karticom mogu plaćati kako fizička, tako i pravna lica.

Nakon što kupac izvrši uplatu putem zaštićenog servisa Banka Intesa-e, i uplata bude potvrđena od strane banke, licenca će biti automatski aktivirana u roku od nekoliko minuta. Licenca se aktivira od prvog sledećeg dana nakon isteka besplatnog perioda ili od prvog sledećeg dana nakon isteka prethodne licence, iako se uplata može izvršiti i ranije.

Korisniku se šalje obaveštenje u vidu email poruke da je uplata uspešno potvrđena i da je odgovarajuća licenca aktivirana na određeni period, a u zavisnosti od odabranog paketa i perioda važenja licence (mesečna ili godišnja licenca).

Uputstvo za poručivanje i plaćanje platnom karticom možete pronaći na sledećem linku: Uputstvo za poručivanje i plaćanje platnom karticom

Uplata putem virmana (na osnovu predračuna)

Virmanski mogu plaćati samo pravna lica.

Na osnovu odabranog načina plaćanja, kupcu se šalje predračun za odabrani softver, paket i period. Nakon što kupac izvrši uplatu za odabrani paket usluga i period, potrebno je da YuTeam Software potvrdi uplatu uvidom u izvod banke. Nakon potvrde uplate, YuTeam Software se obavezuje da u roku od najviše 3 radna dana aktivira licencu korisniku. Licena se aktivira od prvog sledećeg dana nakon isteka besplatnog probnog perioda ili od prvog sledećeg dana nakon isteka prethodne licence, iako se uplata može izvršiti i ranije.

Korisniku se šalje obaveštenje u vidu email poruke da je uplata uspešno potvrđena i da je odgovarajuća licenca aktivirana na određeni period, a u zavistnosti od odabranog paketa i perioda važenja licence (mesečna ili godišnja).

Uputstvo za poručivanje i plaćanje putem virmana možete pronaći na sledećem linku: Uputstvo za poručivanje i plaćanje putem virmana